Cara Memakai Kain Ihram sebenarnya akan dijelaskan kepada calon jamaah ketika pelaksanaan manasik. Namun tidak ada salahnya apabila kami jelaskan juga pada artikel ini agar Sahabat Khalifa lebih memahamim bagaimana cara memakai kain ihram yang benar. Kain Ihram itu sendiri merupakan kain yang digunakan sebagai pakaian ihram yang disunahkan dengan warna putih. Mengenakan ihram menandai