Penjaga makam Nabi. Kehadiran Nabi Muhammad SAW di dunia ini bertujuan untuk dapat menyempurnakan akhlak tepatnya akhlak qurani, sehingga Nabi Muhammad tidak hanya hadir bagi kalangan kaum tertentu saja melainkan beliau hadir untuk seluruh umat manusia yang ada dan untuk sepanjang masa. Nabi Muhammad merupakan pemimpin Islam yang sangat-sangat dicintai oleh para umat islam, bahkan